YAPRAK ANALİZİ

Alınan yaprak örneklerinin tür ve çeşit özellikleri aynı olmalıdır. Karışık olarak örnek alınmamalıdır.Özellikle meyve ağaçları bir bahçede farklı yaşlarda bulunabilir. Örneğin 5 ile 25 yaşındaki ağaçların yaprakları karıştırılarak örnek alınmamalıdır. Aynı yaş guruplarındaki ağaçlardan örnek almaya özen gösterilmelidir.Alınan yaprak örnekleri tarla, bahçe veya ağaçları temsil etmelidirler. Örnekleme alanının toprak ve bitkilerinde farklılıklar varsa örnekler bu alanları temsil edecek şekilde ayrı ayrı alınmalıdır.Yapraklar günün herhangi bir zamanında alınabilir. Bununla birlikte yaprakların ıslak olmamasına dikkat edilmelidir.

YAPRAK ANALİZİ ALINMA ŞEKLİ

Toprak ve yaprak örnekleri delikli naylon torbalara alındıktan sonra; "örneğin alındığı tarla veya arazi sahibinin adı, örneğin alındığı tarih ve yeri" belirten iki adet etiket yazılarak biri torbanın içine atılır, diğeri ise torbanın ağzına bağlanır. Yapraklardan alınan örnekler serin ortamda ve en kısa zamanda laboratvuara ulaştırılmalıdır. Aynı gün laboratuara gönderilemeyen örnekler buzdolabında kısa bir süre için saklanmalıdır.

YAPRAK ANALİZİ HAZIRLANIŞI

Usulüne uygun olarak alınan yaprak örneklerinin laboratuvarda yürütülen analizler sırasında çok çeşitli hata kaynakları bulunmaktadır. Bu hata kaynakları minimize edildikten sonra doğru bir değerlendirme yapabilmenin en temel yolu, elde edilen sonuçların standartlarla karşılaştırılmasıdır. 

 

ANALİZLERİMİZ METOD
TOPLAM AZOT Kjeldahl
FOSFOR Olsen 
POTASYUM AAS-ICP
KALSİYUM AAS-ICP
MAGNEZYUM AAS-ICP
DEMİR AAS-ICP
MANGAN AAS-ICP
ÇİNKO AAS-ICP
BAKIR AAS-ICP