GÜBRE ANALİZİ

Organik tarımda kullanılan organik gübreler ya da daha hızlı etki sağlayan kimyasal gübreler ayrıştırılarak içerdiği maddeler belirlenir, bu maddelerin oranları tespit edilir ve gübrenin hangi işleme tabii tutulması gerektiği konusunda gübre analizi yol gösterir. Her gübrenin içinde bir miktar kimyasal bulunur, bu kimyasalların fazlası zarar verebileceği için gübre analiziyle doğru oran tespit etme ve içerik yönüyle uygun gübreler üretme imkanı sağlanır.

GÜBRE ANALİZİ HAZIRLANIŞI

Usulüne uygun olarak alınan gübre örneklerinin laboratuvarda yürütülen analizler sırasında çok çeşitli hata kaynakları bulunmaktadır. Bu hata kaynakları minimize edildikten sonra doğru bir değerlendirme yapabilmenin en temel yolu, elde edilen sonuçların standartlarla karşılaştırılmasıdır. 

 

ANALİZLERİMİZ METOD
PH Potansiyometrik
EC Kondüktometrik
ORGANİK MADDE Walkey Black
TOPLAM HUMİK+FULVİK ASİT TS 5869 ISO 5073/Kalifornia Metodu
TOPLAM AZOT Kjeldahl
AMONYUM AZOTU Kjeldahl
NİTRAT AZOTU Kjeldahl
ÜRE AZOTU Kjeldahl
FOSFOR Olsen 
POTASYUM AAS-ICP
KALSİYUM AAS-ICP
MAGNEZYUM AAS-ICP
DEMİR AAS-ICP
MANGAN AAS-ICP
ÇİNKO AAS-ICP
BAKIR AAS-ICP