TOPRAK ANALİZİ

Topraklarda bulunan bitki besin maddesi miktarlarını tespit etmek suretiyle o topraklarda yetiştirilecek bitkilerin isteği olan gübre cins ve miktarlarını ortaya koymaktır. Doğru bir gübreleme ancak bitkinin isteği olan gübre cins ve miktarını bilmek ve bu gübreleri en uygun zamanda toprağa uygulamakla yapılabilir.Bunun için belli miktardaki tarla toprağı bu amaçla kurulmuş laboratuarda kimyasal yollarla analiz edilerek içerisindeki bitki besin maddeleri miktarları bulunur. Böylece o toprakta yetiştirilecek bitkinin büyümesi ve iyi bir ürün vermesi için hangi besin maddelerinin eksik olduğu tespit edilir.

TOPRAK ANALİZİ ALINMA ŞEKLİ

Arazinin 10-20 yerinden alınarak bir kovaya doldurulan ve sonra karıştırılarak (paçal yapılan) bu topraktan torbalara konulan, içine ve üzerine hazırlanan etiketten konulan toprak örnekleri çiftçiler tarafından tek tek, veya arazisinden toprak örneği almış bütün çiftçilerin toprak örnekleri topluca Büyükşehirlerde “Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı”na bağlı laboratuarlara, diğer şehirlerde İl Özel İdaresine bağlı laboratuvarlara iletilir. Bu laboratuarlarda analizler Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere ücretsiz olarak yapılmaktadır.Yapılan analiz sonuçları çiftçilerimize bir rapor halinde bildirilmektedir.

TOPRAK ANALİZİ HAZIRLANIŞI

Usulüne uygun olarak alınan toprak örneklerinin laboratuvarda yürütülen analizler sırasında çok çeşitli hata kaynakları bulunmaktadır. Bu hata kaynakları minimize edildikten sonra doğru bir değerlendirme yapabilmenin en temel yolu, elde edilen sonuçların standartlarla karşılaştırılmasıdır. 

 

ANALİZLERİMİZ METOD
SATURASYON Saturasyon
PH Saturasyon/Potansiyometrik
EC Saturasyon/Kondüktometrik
TOPLAM KİREÇ Kalsimetrik
ORGANİK MADDE Walkey Black
TOPLAM AZOT Kjeldahl
FOSFOR Olsen 
POTASYUM AAS-ICP
KALSİYUM AAS-ICP
MAGNEZYUM AAS-ICP
DEMİR AAS-ICP
MANGAN AAS-ICP
ÇİNKO AAS-ICP
BAKIR AAS-ICP