SULAMA SUYU ANALİZİ

Su numunelerinin sulamanın yapıldığı dönem içinde alınması gerekir. Herhangi bir probleme ilişkin su numunesi alınacaksa problemin en fazla olduğu zamanda alınması gerekir. Kullanım amacına bağlı olarak sulama suyu kalitesi belirlenmek isteniyorsa su numunesi; mevsimlik, aylık, haftalık ya da günlük olarak alınır. Numunelerin alınmasında 1-2 litrelik ve ağzı kapaklı temiz şişeler kullanılır. Su numuneleri alındıktan sonra en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır. Eğer o gün içerisinde laboratuvara ulaştırılamayacaksa buzdolabında saklanması tavsiye edilir. Bu süre bir günü geçmemelidir

SU ANALİZİ ALINMA ŞEKLİ

sulara karışmışolan kimyasalların çeşidini ve miktarını tespit ederek kimyasal açıdan güvenilir bir suyun kullanımının sağlanmasıdır. Kimyasal analiz için en az iki litrelik bir numune gereklidir. Su, kimyasal olarak temiz bir cam veya pet şişeye konur. Numune doldurulmadan önce en az üç defa numune alınacak suyla çalkalanmalıdır. Numuneler laboratuvara mümkün olan en kısa sürede gönderilmelidir. ġişe üzerine etiket bilgileri işlenmelidir..

SULAMA SUYU ANALİZİ HAZIRLANIŞI

Usulüne uygun olarak alınan toprak örneklerinin laboratuvarda yürütülen analizler sırasında çok çeşitli hata kaynakları bulunmaktadır. Bu hata kaynakları minimize edildikten sonra doğru bir değerlendirme yapabilmenin en temel yolu, elde edilen sonuçların standartlarla karşılaştırılmasıdır. 

 

ANALİZLERİMİZ METOD
SATURASYON Saturasyon
PH Saturasyon/Potansiyometrik
EC Saturasyon/Kondüktometrik
TOPLAM KİREÇ Kalsimetrik
ORGANİK MADDE Walkey Black
TOPLAM AZOT Kjeldahl
FOSFOR Olsen 
POTASYUM AAS-ICP
KALSİYUM AAS-ICP
MAGNEZYUM AAS-ICP
DEMİR AAS-ICP
MANGAN AAS-ICP
SODYUM AAS-ICP
SERTLİK AAS-ICP